بایگانی روزانه: مرداد ۷, ۱۳۹۸

اعضای شورای اسلامی شهرتایباد، بهمراه مهندس سیدالحسینی از مراحل آسفالت خیابان شهید رجائی بازدید نمودند.

به گزارش سایت خبری شهرداری تایباد، در ادامه روند اجرای عملیات آسفالت خیابان شهید رجائی، که بمقدار ۱۴هزار مترمربع و با اعتبار بالغ بر ۶۳۰ میلیون تومان به انجام می رسد، اعضای شورای اسلامی شهر تایباد همراه با مهندس سیدالحسینی شهردار تایباد باحضور در کنار مهندسین و کارگران واحد عمران و آسفالت شهرداری از زحمات آنان ضمن تقدیر نمودند. ایوب ... ادامه مطلب »