memari.jpeg

افتتاح ساختمان اداره شهرسازی و معماری شهرداری تایباد به مناسبت هفته دولت۱۴۰۱

معاونت اداره شهرسازی شهرداری : مهندس روح الله غلامی

رئیس اداره شهرسازی : خانم مهندس رعنا منزوی

دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰ : خانم گلی امید

کارشناسان : کریم رنگیان؛

 

شرح وظایف :

 • اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه .
 • سیاست گذاری و تعیین خط مشی به منظور تهیه طرح های شهرسازی و معماری با توجه به احتیاج های فعلی و آتی شهر.
 • نظارت بر تدوین ضوابط و دستورالعمل ها در خصوص کنترل و هماهنگی امور مربوط به ساخت و سازهای شهری.
 • رسیدگی به امور مربوط به مهندسین ناظر ساخت و سازهای شهری با هماهنگی مناطق شهرداری.
 • نظارت بر تدوین ، تغییر و اصلاح طرح های جامع و تفصیلی .
 • نظارت برنحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر بر اساس ضوابط نقشه جامع و طرح های تفصیلی مصوب و قوانین و دستورالعمل های مربوطه .
 • سیاست گذاری و برنامه ریزی درخصوص بافت های فرسوده ، تاریخی و حاشیه نشینی و ارائه طرح های اجرایی و تشویقی جهت ساماندهی اینگونه بافت ها .
 • سیاست گذاری و نظارت در خصوص کنترل ساخت و ساز درحریم شهر و همچنین تهیه نقشه جامع حریم شهر .
 • نظارت براموربه روز رسانی نقشه های GIS.
 • نظارت بر ارزیابی و اصلاح فرآیندهای موجود در سیستم یکپارچه شهرسازی و حسن اجرای آن به منظور بهره مندی شهرداری و شهروندان از این سیستم .
 • ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین شهرداری های مناطق در خصوص مسایل شهرسازی و معماری .
 • نظارت و کنترل بر عقد قراردادهای مشاورین و پیمانکاران و نحوه پرداخت حق الزحمه آنان.
 • برنامه ریزی و نظارت به منظور تفکیک اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرح های تفصیلی.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف .

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0