بایگانی روزانه: خرداد ۱۸, ۱۳۹۹

مهندس سیدالحسینی؛ اقدامات شهرداری در حوزه ترافیک، مبتنی بر مصوبات شورای ترافیک شهرستان است.

    به گزارش سایت خبری روابط عمومی شهرداری تایباد، شهردار تایباد از اقدامات گسترده شهرداری در بحث روان سازی ترافیک و کاهش خطرات و حوادث ناگوار ناشی از تصادفات در سطح شهر تایباد خبر داد. مهندس ایوب سیدالحسینی کلیه اقدامات عملیاتی در حوزه ترافیکی و روان سازی رتفایک در سطح شهر را مبتنی بر مصوبات شورای ترافیک شهرستان برشمردو ... ادامه مطلب »