خانه » ۱۴۰۲ » اسفند

بایگانی ماهانه: اسفند ۱۴۰۲

مهرداد کریم زاده شهردار تایباد؛ مدال شهردار برتر حوزه عمران شهری را کسب نمود.

۲۴اسفند در آستانه روز شهردار؛ اولین رویداد شهردار برتر برگزار شد؛ بعد از بررسی عملکرد ۹۶شهردار استان خراسان رضوی؛ شهردار تایباد که از ۹حوزه مورد بررسی به عنوان نامزد ۴حوزه عملکردی انتخاب شده بود؛به عنوان شهردار برتر در حوزه عمران شهری انتخاب شد. 🔸این رویداد با حضور وحیدی وزیر کشور؛نظری استاندار خراسان رضوی؛ فرمانداران؛ شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهر ... ادامه مطلب »