خانه » ۱۴۰۲ » تیر » ۱۳

بایگانی روزانه: ۱۳-۰۴-۱۴۰۲

نامگذاری چهاردهم تیرماه به عنوان روز شهرداری و دهیاری ها، خود نشانگر اهمیت نقش و جایگاه موثر و تعیین کننده این دو نهاد مردمی و اجتماعی در اجرای برنامه های مدیریت شهری و روستایی است

به نام خدا “همانا حکومت وسیله آب و نان نیست، بلکه امانتی است برای خدمت به مردم” _ امام علی (ع) نامگذاری چهاردهم تیرماه به عنوان روز شهرداری و دهیاری ها، خود نشانگر اهمیت نقش و جایگاه موثر و تعیین کننده این دو نهاد مردمی و اجتماعی در اجرای برنامه های مدیریت شهری و روستایی است و بی تردید از ... ادامه مطلب »