خانه » تمامی مطالب » اخبار » شفافیت امور مالی شهرداری تایباد، گزارش درآمد، هزینه و بودجه شهرداری تایباد در دسترس همه شهروندان شریف قرار گرفت.
شفافیت امور مالی شهرداری تایباد، گزارش درآمد، هزینه و بودجه شهرداری تایباد در دسترس همه شهروندان شریف  قرار گرفت.

شفافیت امور مالی شهرداری تایباد، گزارش درآمد، هزینه و بودجه شهرداری تایباد در دسترس همه شهروندان شریف قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تایباد و با دستور مستقیم مهندس مهرداد کریم زاده شهردار تایباد، به همراه بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری تایباد، فایل گزارش درآمد و هزینه ماهیانه شهرداری تایباد جهت تنویر اذهان عمومی و اطلاع کلیه شهروندان در دسترس همگان قرار گرفت.

شهروندان گرامی می توانند پس از مطالعه پیشنهادات و انتقادات خود را به شهرداری تایباد اعلام نمایند.

ضمنا جهت دریافت روی فایل های مربوط به هر ماه در ذیل  کلیک نمایید.

   گزارش درآمد مهر۱۴۰۲

   گزارش هزینه مهرماه۱۴۰۲

****************************

      گزارش درآمد شهریور ۱۴۰۲

   گزارش هزینه شهریور۱۴۰۲

****************************

  گزارش درآمد مرداد ۱۴۰۲

  گزارش هزینه مرداد ۱۴۰۲

****************************

 گزارش درآمد تیر۱۴۰۲

  گزارش هزینه تیرماه ۱۴۰۲

****************************

     گزارش درآمد خرداد ۱۴۰۲

    گزارش هزینه خرداد۱۴۰۲

****************************

  گزارش درآمد اردیبهشت ۱۴۰۲

   گزارش هزینه اردیبهشت۱۴۰۲

****************************

گزارش درآمد فروردین ۱۴۰۲
 گزارش هزینه فروردین۱۴۰۲

****************************

پیش بینی کامل بودجه ۱۴۰۲

بودجه ۱۴۰۲

****************************

 پیش بینی بودجه ۱۴۰۲ به زبان ساده

پیش بینی بودجه ۱۴۰۰به روایت تصویر با زبان ساده

پیش بینی بودجه۱۴۰۱ به روایت تصویر با زبان ساده

****************************

 متمم بودجه ۱۴۰۱

****************************

گزارش هزینه کرد شهرداری در اسفندماه ۱۴۰۱

****************************

گزارش درآمد شهرداری در اسفندماه ۱۴۰۱

****************************

گزارش هزینه کرد شهرداری در بهمن‌ماه ۱۴۰۱

****************************

گزارش درآمد شهرداری در بهمن‌ ماه ۱۴۰۱

****************************

گزارش هزینه کرد شهرداری در دی‌ماه ۱۴۰۱

****************************

گزارش درآمد شهرداری در دی ماه ۱۴۰۱

****************************

گزارش هزینه شهرداری تایباد آذر ۱۴۰۱

****************************

گزارش درآمد شهرداری تایباد آذر ۱۴۰۱

****************************

گزارش هزینه شهرداری تایباد آبان۱۴۰۱

****************************

گزارش درآمدشهرداری تایباد آبان۱۴۰۱

****************************

گزارش هزینه شهرداری تایباد مهر۱۴۰۱

****************************

گزارش درآمد شهرداری تایباد مهر۱۴۰۱

****************************

گزارش هزینه شهرداری تایباد شهریور۱۴۰۱

****************************

گزارش درآمد شهرداری تایباد شهریور۱۴۰۱

****************************

گزارش هزینه مرداد شهرداری تایباد۱۴۰۱

****************************

گزارش درآمد شهرداری تایباد مرداد ماه۱۴۰۱

****************************

گزارش هزینه تیر ماه شهرداری تایباد۱۴۰۱

****************************

گزارش درآمد شهرداری تایباد تیرماه۱۴۰۱

******************************

گزارش هزینه خردادماه شهرداری تایباد۱۴۰۱

***************************

گزارش درآمد شهرداری تایباد خردادماه۱۴۰۱

****************************

گزارش هزینه اردیبهشت ماه شهرداری تایباد۱۴۰۱

***************************

گزارش درآمد شهرداری تایباد اردیبهشت ماه۱۴۰۱

****************************

گزارش هزینه فروردین شهرداری تایباد۱۴۰۱

****************************

گزارش درآمدشهرداری تایباد فروردین ماه۱۴۰۱

*****************************

گزارش درآمد وهزینه اسفند۱۴۰۰ شهرداری تایباد

*****************************

گزارش درآمد وهزینه بهمن ۱۴۰۰شهرداری تایباد

*****************************

گزارش درآمد و هزینه کرد شهرداری تایباد در دی ماه ۱۴۰۰

******************************

گزارش میزان درآمد و هزینه کرد شهرداری تایباد در آذرماه ۱۴۰۰

************************

گزارش درآمد وهزینه آبان۱۴۰۰شهرداری تایباد

************************

گزارش میزان درآمد و هزینه مهرماه سال ۱۴۰۰ شهرداری تایباد

*************************

گزارش میزان درآمد و هزینه شهریور ماه سال ۱۴۰۰ شهرداری تایباد

******************************

گزارش میزان درآمد و هزینه ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۰ شهرداری تایباد

********************************************

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰

bodjeh 1400

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*