بایگانی روزانه: ۰۶-۰۲-۱۴۰۱

شهردارتایباد: متاسفانه قسمت عمده ای از وقت و هزینه کرد روزانه شهرداری، صرف جبران خسارات وارده از سوی برخی افراد به اموال عمومی می گردد.

    به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تایباد،دکتر مهرداد کریم زاده شهردار تایباد با بیان اینکه نگهداری و حفظ و حراست از اموال و اماکن عمومی که از محل بیت المال تامین می گردد، تکلیف شرعی برای شهروندان محسوب می شود، با ابراز تاسف اظهار داشت: متاسفانه قسمت عمده ای از وقت و هزینه کرد روزانه ... ادامه مطلب »