بایگانی روزانه: مرداد ۳۰, ۱۴۰۰

مهندس خواجه احمدی از مراحل نهایی عملیات آسفالت خیابان منتهی به مجتمع صنایع مزاحم خبر داد.

  به گزارش روابط عمومی شهرداری تایباد، مهندس رامین خواجه احمدی شهردارتایباد، با اعلام خبر مراحل نهایی عملیات آسفالت خیابان منتهی به مجتمع صنایع مزاحم، علت تاخیر این عملیات را نبود قیر برشمرد. وی با تشکر از صبوری و همراهی و همکاری شاغلین شریف در مجتمع صنایع مزاحم، گفت: اجرای عملیات آسفالت این خیابان از اولویتهای مهم شهرداری بود که ... ادامه مطلب »