بایگانی روزانه: مرداد ۲۸, ۱۴۰۰

تعامل و تسامح با همشهریان، از اولویتهای مهم واحد اجرائیات در برخورد با جرائم شهری است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تایباد؛ واحد اجرائیات در شهرداری‌ها جهت بستر سازی و تسهیل در امور مرتبط با تخلفات ساختمانی، رفع سدمعبر، جلوگیری از تجاوز غیرقانونی به اراضی حریم شهری و یا با کاربری غیر مسکونی، جلوگیری از نگهداری حیوانات در اماکن شهری و … از جمله موضعات وظایف واحد اجرائیات در شهرداری‌ها می باشد که شهرداری تایباد نیز ... ادامه مطلب »