بایگانی روزانه: مرداد ۲۷, ۱۴۰۰

شهردار تایباد از رسیدگی فوری به تماسهای شهروندان از طریق سامانه ۱۳۷ خبر داد.

  به گزارش روابط عمومی شهرداری تایباد، مهندس رامین خواجه الحمدی شهردار تایباد با بیان اینکه روزانه بین ۳۵ تا ۴۰ تماس با سامانه ۱۳۷ از طریق شهروندان انجام می گیرد، از رسیدگی عاجل به این تماس های توسط های واحدهای مربوطه خبر داد. سرپرست شهرداری تایباد ساخت و ساز غیرمجاز، ایجاد سدمعبر درمعابر و مزاحمت در تردد شهروندان، نگهداری ... ادامه مطلب »