خانه » ۱۳۹۹ » خرداد (برگه 2)

بایگانی ماهانه: خرداد ۱۳۹۹

شهردار تایباد حفظ و حراست از اموال عمومی را تکلیف شرعی برای تمامی افراد برشمرد.

  به گزارش سایت خبری روابط عمومی شهرداری تایباد، مهندس سیدالحسینی شهردار تایباد نگهداری و حفظ و حراست از اموال و اماکن عمومی که از محل بیت المال هزینه می شود را تکلیفی شرعی برای تمامی افراد در جوامع شهری برشمرد. ایوب سیدالحسینی با اشاره به افزایش هزینه های خدماتی، تامین وسایل و مصالحی که در فعالیتها و برنامه های ... ادامه مطلب »