بایگانی روزانه: شهریور ۳, ۱۳۹۸

شهردارتایباد: هر آنکس خدمت جانان به جان کرد به گیتی نام خود را جاودان کرد

به گزارش سایت خبری شهرداری تایباد، به مناسبت هفته دولت و چهارم شهرویور که به نام روز کارمند، مزین گشته،  مهندس ایوب سیدالحسینی شهردارتایباد در پیامی این روز را به تمامی دولتمردان و کارکنان دولتی صدیق ایران عزیز و بالاخص عزیزان شاغل در ادارات و دستگاه ه ای اجرائی شهرستان مرزی تایباد تبریک و شادباش گفت این پیام بدین شرح ... ادامه مطلب »