خانه » تمامی مطالب » اخبار » خرمشهر را خدا آزاد کرد
خرمشهر را خدا آزاد کرد

خرمشهر را خدا آزاد کرد

ای تو خونین شهر خرم ازامید
خاک تو آمیخته با خون شهید

دامنت دشت شقایق‌های خون
کز تن ایران و از زخمت چکید

لاله های  سرخ  باغ  تربتت
تا به دشت داغ خورشید سرکشید

در رگت جاری خون غیرت است
غیرت از فعل تو بر معنی رسید

با سلحشوری فرزندان تو
دشمن بعثی و صدام  پلید 

با همه لاف و رجز خوانی خود
پیش پایت زانو زد  تا شد  خمید

در نبرد نور و دیو شب پرست
همت تو پردهٔ شب را درید

پهلُو ایران تو خرمشهر من
چشم تاریخ پهلوان چون تو ندید

ازتبار رستمی  بابک نژاد
گیو و گودرز را تو فرزندی رشید

رسم جانبازی تو بوده نخست  
در وطن عطر شهادت را دمید

نام ایران بار دیگر سربلند
در جهان گردید از خون شهید

ای خوشا آن کس که در راه وطن
جان فدا کرد وشهادت برگزید

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*