بایگانی روزانه: ۲۹-۰۳-۱۴۰۲

گزارش مالی سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۱ به همراه متمم بودجه ۱۴۰۱ آماده و بحضور مردم شریف تایباد ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی شهردار یو شورای اسلامی شهر تایباد، بنا بر قول دکتر کریم زاده شهردار تایباد مبنی بر  شفاف سازی فعالیتها و عملکرد مالی شهرداری تایباد  گزارش درآمد و هزینه کرد شهرداری در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۱ به همراه متمم بودجه جهت استحضار اهالی شریف تایباد آماده و در دسترش تممی شهروندان گرامی قرار گرفت. همشهریان عزیز ... ادامه مطلب »