بایگانی روزانه: ۱۷-۰۳-۱۴۰۲

مهندس تازیکی مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از پروژه های شهرداری تایباد بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تایباد،مهندس تازیکی مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در معیت دکتر کریم زاده شهردار تایباد و محمد خدادادی رئیس شورای اسلامی شهر تایباد از پروژه بازار شهروند۳ و مجتمع تجاری شهرداری تایباد بازدید نمود. دکتر کریم زاده شهردار تایباد گفت:هدف از این بازدید جذب همکاری و سرمایه گذاری سازمان ... ادامه مطلب »