بایگانی روزانه: ۰۴-۰۳-۱۴۰۱

سرود سلام فرمانده توسط دو هزار دانش آموز در شرقی ترین شهر ایران طنین انداز شد.

  به گزارش رابط عمومی شهرداری تایباد، همزمان با سالروز آزادی سازی خرمشهر، شهر خون و قیام ،  با همکاری اداره آموز ش و پرورش شهرستان تایباد و فرماندهی ناحیه مقاومت سپاه شهرستان، سرود سلام فرمانده به میزبانی شهرداری و شواری اسلامی شهر تایباد در جواز مزار شهدای گمنام،  توسط دو هزار دانش آموز در شرقی ترین شهر ایران طنین ... ادامه مطلب »