خانه » درباره شهرداری » بیوگرافی شهردار

بیوگرافی شهردار

مهندس ایوب سیدالحسینی

 

متولد؛  تایباد ـ ۱۳۵۷

کارشناسی ارشد مدیریت                              

شهردار نشتیفان از ۸۶ تا ۸۸

شهردار تایباد از مرداد ماه ۸۹ تا کنون