بایگانی روزانه: ۲۶-۰۵-۱۴۰۲

خیابان ونک۴ به مساحت۱۲۰۰ مترمربع آسفالت شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر تایباد؛خیابان ونک ۴ واقع در انتهای منطقه سروش با مساحت ۱۲۰۰ مترمربع آسفالت شد. این پروژه شامل جدول گذاری ؛زیرسازی و آسفالت خیابان بوده است.کل اعتبار هزینه شده ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال می باشد. ادامه مطلب »

خیابان یکتا ۱۰ آسفالت شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر تایباد؛خیابان یکتا۱۰ واقع در انتهای منطقه سروش با مساحت ۱۰۰۰ مترمربع آسفالت شد. این پروژه شامل جدول گذاری ؛زیرسازی و آسفالت خیابان بوده است.کل اعتبار هزینه شده ۳ میلیارد و ۸۰۰میلیون ریال می باشد.     ادامه مطلب »