بایگانی روزانه: ۱۵-۰۵-۱۴۰۲

واگذاری اماکن از طریق مزایده عمومی

 ((  آگهی  مزایده )) شهرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر نسبت به واگذاری به صورت اجاره اماکن مشروحه ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی با قیمت پایه اجاره و ضمانت شرکت در مزایده قید شده در جدول ذیل اقدام نماید ،لذا از کلیه افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده و کسب ... ادامه مطلب »