بایگانی روزانه: ۰۹-۰۲-۱۴۰۲

ارائه گزارش عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر در نماز جمعه اهل تشیع و اهل سنت تایباد

آقای  محمد خدادادی رئیس شورای اسلامی شهر تایباد در خطبه های نماز جمعه اهل تشیع و اهل سنت تایباد به مناسبت روز شوراها گزارش عملکرد ارائه نمودند:   وی اعلام کرد: در راستای شفافیت امور مالی شهرداری تایباد با توجه به قولی که به شهروندان داده بودیم  گزارش های درآمد و هزینه شهرداری و بودجه شهرداری در سایت شهرداری و ... ادامه مطلب »