بایگانی روزانه: فروردین ۳, ۱۴۰۲

خانه های خیابان خیام آبگرفتگی نداشت

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تایباد با اجرای طرح کانال خیام به طول۷۰۰ متر در بارندگی چند روز اخیر هیچگونه آبگرفتگی در منازل مسکونی خیابان خیام گزارش نشد و این امر موجبات خرسندی شهروندان این منطقه کم برخوردار را فراهم نمود.   تصاویری از آبگرفتگی منازل مسکونی سال های قبل ادامه مطلب »