بایگانی روزانه: ۱۸-۰۳-۱۴۰۱

برگزاری جشن بزرگ کرامت رضوی با همکاری تیپ۳۷۷ ارتش جمهوری اسلامی ایران در پارک طبیعت

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تایباد جشن بزرگ کرامت رضوی با همکاری تیپ ۳۷۷ ارتش جمهوری اسامی ایران ؛شهردراری و شورای اسلامی شهر تایباد در محل پارک طبیعت برگزار گردید. ادامه مطلب »