بایگانی روزانه: ۲۷-۰۲-۱۴۰۱

دکترمهرداد کریم زاده: کلیه اقدامات ترافیکی شهرداری، بر اساس مصوبات شورای ترافیک شهرستان است.

به گزارش سایت خبری روابط عمومی شهرداری تایباد، دکترمهرداد کریم زاده شهردار تایباد اقدامات و فعالیتهای شهرداری تایباد در حوزه ترافیکی را مبتنی بر تصمیمات و مصوبات شورای ترافیک شهرستان برشمرد و بیان داشت: کلیه فعالیتهای شهردرای در حوزه ترافیکی بعد از تصویب در شورای ترافیک شهرستان به انجام می رسد. شهردارتایباد، نصب علائم ترافیکی اعم از اخطار و هشداری، ... ادامه مطلب »