بایگانی روزانه: ۲۶-۰۲-۱۴۰۱

ارتباطات، گستره‌ی بزرگ گیتی را به دهکده ای کوچک مبدل ساخته است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تایباد، دکتر مهرداد کریم زاده شهردار و اعضای شورای اسلامی شهرتایباد در پیامی فرارسیدن ۲۷ اردیبهشت روز روابط عمومی و ارتباطات را به فعالین این عرصه تبریک گفته و اذعان داشتند که ارتباطات، گستره‌ی بزرگ گیتی را به دهکده ای کوچک مبدل ساخته است. متن این پیام  بدین شرح است… روابط عمومی در عصر کنونی، ... ادامه مطلب »