بایگانی روزانه: ۰۴-۰۲-۱۴۰۱

مهرداد کریم زاده: روزانه بیش از ۵۰ تماس از طرف شهروندان، برای بررسی و پیگیری امورشهری، با شهرداری برقرار می شود.

  به گزارش روابط عمومی شهرداری تایباد، مهرداد کریم زاده شهردار تایباد با بیان اینکه روزانه بین ۴۵تا ۵۰تماس با سامانه ۱۳۷ از طریق شهروندان انجام می گیرد، از پیگیری و رسیدگی عاجل به این تماس های توسط های واحدهای مربوطه خبر داد. شهردار تایباد ساخت و ساز غیرمجاز، ایجاد سدمعبر درمعابر و مزاحمت در تردد شهروندان، نگهداری حیوانات در ... ادامه مطلب »