بایگانی روزانه: ۱۸-۰۱-۱۴۰۱

پاکسازی و جمع آوری نخاله های ساختمانی در دستور کار شهرداری تایباد

مهندس کریم زاده گفت: جهت زیبا سازی محیط و سیمای شهری، طرح جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر در حال انجام است. وی اظهار داشت: طرح پاکسازی نخاله‌های ساختمانی با هدف ساماندهی و پاکیزه سازی محیط شهری از پسماندهای عمرانی و نخاله های ساختمانی به همت معاونت خدمات شهری اجرا می شود که هدف از این عملیات، پاکسازی، تنظیف ... ادامه مطلب »