خانه » ۱۴۰۰ » آذر » ۳۰

بایگانی روزانه: ۳۰-۰۹-۱۴۰۰

دکتر مهرداد کریم زاده: بزعم کاهش درآمدها و افزایش هزینه های شهرداری تایباد، فعالیتهای عمرانی و خدماتی شهرداری به نحو مطلوب انجام می گیرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تایباد، دکتر مهرداد کریم زاده از روند مطلوب فعالیتهای عمرانی و خدماتی شهرداری تایباد به شهر و شهروندان تایبادی، بزعم کاهش درآمدها و افزایش هزینه های شهرداری تایباد، خبر داد. شهردار تایباد افزایش هزینه های شهرداری را بزعم ثابت بودن و بعضا حتی کاهش درآمدهای شهرداری تایباد، دلیلی برای عدم ارائه خدمات مناسب و مطلوب ... ادامه مطلب »