خانه » تمامی مطالب » اخبار » روز کارمند، برکارکنان زحمتکش و صدیق کلیه دستگاه های اجرایی جمهوری اسلامی ایران خجسته و فرخنده باد.
روز کارمند، برکارکنان زحمتکش و صدیق کلیه دستگاه های اجرایی جمهوری اسلامی ایران خجسته و فرخنده باد.

روز کارمند، برکارکنان زحمتکش و صدیق کلیه دستگاه های اجرایی جمهوری اسلامی ایران خجسته و فرخنده باد.

 

تقدیم به تمامی کارمندان کوشا و متدین در ادارات ایران عزیز، بالاخص طیبات شریف

 

دولت جاوید کو، به غیر خدمت به خلق                       همای دولت نگر، به بام هر کارمند

ز نیروی علم و فضل، بنوش یک جرعه                        ای باده عزت بریز، به جام هر کارمند

گفته جان پرور است، پیام هر کارمند                         ز هرچه والاتر است مقام هرکارمند

صرف کند عمر خود، در ره خدمت به خلق                            دانش و علم و هنر، پیام هر کارمند

غایت آمال او، خدمت نوع بشر                                 خدمت نوع بشر، مرام هر کارمند

ترقی جامعه ز پرتو روز اوست                                  جهاد اکبر بود، قیام هر کارمند

جهاد هر کارمند جهاد بی ریایی است                          جهان کند افتخار، به نام هر کارمند

زمام هر کشوری در کف تدبیر اوست                          فاتح هر عرصه ای، حسام هر کارمند

مجموعه کارکنان و پرسنل شهرداری تایباد

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*