بایگانی روزانه: خرداد ۱۰, ۱۴۰۰

تقدیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی از پرسنل شهرداری تایباد…

  به گزارش سایت خبری شهرداری تایباد مهندس علی نقشبندیه، علی حسینی و علی تقی زاده از کارکنان شهرداری تایباد در راستای تهیه و تدوین سالنامه آماری مبوط به شهرداری تایباد مورد تقدیر این سازمان قرار گرفتند. تصویر متن نامه تقدیر از این عزیزان در ذیل قابل مشاهد است.     عزت، سربلندی و بهوزی تمامی خادمین به ایران و ... ادامه مطلب »