بایگانی روزانه: ۲۳-۱۲-۱۳۹۹

اقدامات لازم در خصوص ارتقای واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری در دستورکار قرار گرفته است.

  درحال حاضر امورات اطفای هر گونه حادثه حریق و امداد و نجات مربوط به حوادث مختلف شهر تایباد، در اداره  آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تایباد صورت می پذیرد که با توجه به ارتقای سطح این اداره به سازمان، توان جذب اعتبارات و نیز بکارگیری نیرو افزایش پیدا می کند. شهردارتایباد توسعه و افزایش مساحت و جمعیت شهری ... ادامه مطلب »