بایگانی روزانه: ۱۸-۱۲-۱۳۹۹

مقالات معاونت توسعه مدیریت و منابع شهردرای تایباد و مسئول فرهنگی ورزشی در مجامع معتبر علمی بین الملل پذیرفته و چاپ شد.

  به گزارش سایت خبری شهرداری تایباد، از آنجا که پیشرفت و توسعه در زمینه های مختلف مستلزم کسب دانش و بروز بودن در علوم تخصصی می باشد، حسن نگهبان، معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری تایباد و ایمان درده مسئول فرهنگی ورزشی شهرداری، با ارائه مقالات در مجامع معتبر عملی بین الملل و کشور، توانستند، به موقیت چشمگیری نائل ... ادامه مطلب »