خانه » ۱۳۹۸ » بهمن » ۲۱

بایگانی روزانه: بهمن ۲۱, ۱۳۹۸

جاءالحق و زهق الباطل…

بارها زمین خوردیم تا ایستادن آموختیم. سالیان درازى زیر سقفِ ترک خورده غاصبان، این پا و آن پا کردیم تا روزى مصمم، چترهاى تردید را ببندیم و بی هراس، زیر باران حادثه بیاییم. گاه در کنجى از زمان، چون جوانه‏اى بر پیکر ستبر خاک تلنگر زدیم؛ ولى به جرم جوانى و خامى، در طبقات سنگین و سرد استبداد پوسیدیم. چه ... ادامه مطلب »