بایگانی روزانه: خرداد ۲, ۱۳۹۸

خرمشهر را خدا آزاد کرد

ای تو خونین شهر خرم ازامید خاک تو آمیخته با خون شهید دامنت دشت شقایق‌های خون کز تن ایران و از زخمت چکید لاله های  سرخ  باغ  تربتت تا به دشت داغ خورشید سرکشید در رگت جاری خون غیرت است غیرت از فعل تو بر معنی رسید با سلحشوری فرزندان تو دشمن بعثی و صدام  پلید  با همه لاف و ... ادامه مطلب »