بایگانی روزانه: ۱۷-۰۶-۱۴۰۲

محوطه استخر ارمغان و و کوچه ولیعصر۲ به مساحت کل ۱۶۳۰مترمربع آسفالت شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تایباد در ادامه نهضت آسفالت محوطه استخر ارمغان و کوچه ولیعصر۲ آسفالت شد. آسفالت محوطه استخر ارمغان به مساحت۱۵۰۰ متر مربع       ادامه مطلب »