بایگانی روزانه: ۲۷-۰۲-۱۴۰۲

حامی متقاضیان احداث جایگاه CNG شهر تایباد هستیم

محمد خدادادی رئیس شورای اسلامی شهرتایباد اعلام کرد: با توجه به حجم خودروهای مراجعه کننده به جایگاه های CNG شهر تایباد در نظر داریم؛ جهت افزایش کیفیت خدمات رسانی به شهروندان از متقاضیان  راه اندازی جایگاه CNG بصورت مشارکتی با شهرداری تایباد حمایت کنیم. وی افزود: مطابق صورتجلسه شماره ۱۶۹ مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۲شورای اسلامی شهر تایباد؛ جهت تشویق به سرمایه گذارانی ... ادامه مطلب »