بایگانی روزانه: ۲۱-۰۱-۱۴۰۱

عملیات خط کشی شطرنجی چهارراه پست انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تایباد، در راستای تسهیل در تردد و رعایت اصول ایمنی و روان شدن بار ترافیکی، با هماهنگی شورای ترافیک، عملیات خط کشی شطرنجی چهارراه پست با همت پرسنل واحد خدمات شهری انجام گرفت. ادامه مطلب »