بایگانی روزانه: ۲۰-۰۱-۱۳۹۹

شهرداری تایباد در مقابله با ویروس کرنا، عملکرد مطلوبی داشته است….

  به گزارش سایت خبری شهرداری تایباد با شیوع ویروس کرونا در دنیا و از جمله شهرستان مرزی تایباد در شرقی ترین نقطه ایران اسلامی، یکی از نهادها و اداراتی که به عنوان اولین میدان مبارزه با کرونا به قطع زنجیره‌ انتقال این ویروس در جامعه، کمر همت بست، شهرداریها بودند که در این راه شهرداری تایباد نیز به عزم ... ادامه مطلب »