خانه » درباره شهرداری » بیوگرافی شهردار

بیوگرافی شهردار

دکتر رامین خواجه احمدی

 

متولد؛  تربت جام ـ ۱۳۵۲

دانشجوی دکترای جغرافیاو برنامه ریزی شهری

معاون خدمات شهری شهرداری تایباد                          

شهردار نیل شهر به مدت ۶ سال و شش ماه

شهردار سمنگان به مدت ۲سال و شش ماه

معاون عمران و شهرسازی شهرداری تایباد

شهردار تایباد از تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۰تا کنون