خانه » درباره شهرداری » بیوگرافی شهردار

بیوگرافی شهردار

 

 

دکتر مهرداد کریم زاده        

 

متولد؛ ۱۰ /۰۶ / ۱۳۶۲ ـ تایباد

* فارغ التحصیل کارشناسی ارشدبرنامه ریزی شهری

* دانشجوی دکترای  شهرسازی

 

رزومه کاری مهندس کریم زاده؛

معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تایباد  به مدت ۲ سال

شهردار شهر مشهدریزه به مدت ۱۱ سال

مسئول اداره عمران شهرداری مشهدریزه