خانه » درباره شهرداری » شناسنامه شهرداری

شناسنامه شهرداری

تصویر آرم (لوگو)

نام شهردار

مهرداد کریم زاده

درجه

۸

استان

خراسان رضوی

شهر

تایباد

آدرس

خراسان رضوی-شهرتایباد-بلوار شریعتی

کد شهر

۰۵۱

شماره تلفن

۵۴۵۲۲۲۶۵
۵۴۵۲۲۲۶۶
۵۴۵۲۲۲۶۷

شماره فکس

۵۴۵۲۲۲۷۰

تاسیس ۱۳۳۰

شهرداران تایباد از دیروز تا امروز