خانه » اداره خدمات شهری شهرداری تایباد

اداره خدمات شهری شهرداری تایباد

معاونت اداره خدمات شهری شهرداری تایباد : مهندس  علی تقی زاده

شرح وظایف معاونت خدمات شهری

۱٫ برنامه‌ریزی، هماهنگي و نظارت بر توسعه زیرساخت‌ها و فراهم آوردن امكانات موردنیاز براي ارائه و توسعه بهینه و عادلانه خدمات شهري.
۲. برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر حسن انجام امور جاری خدمات شهری ( ايمني و آتش‌نشانی ، پارک‌ها و فضاي سبز ، ساماندهي مشاغل شهري ، پيشگيري و مقابله از حوادث غیرمترقبه ، تنظیفات شهر و مدیریت پسماند ، میادین ، آرامستانها ، کشتارگاه ، آبهای سطحی و …).
۳. بسترسازی و تسهیل در زمینه جلب و ارتقاء مشارکت شهروندان در امور خدمات شهري.
۴. برنامه ریزی و نظارت جهت کنترل و ارتقاء سطح بهداشت و محیط‌ زیست شهري در حيطه وظايف شهرداري.
۵. برنامه ریزی ، نظارت و کنترل در خصوص مدیریت بحرانهای شهری و بهبود شرایط ایمنی و پدافند غیرعامل در حد اختیارات و ضوابط و مقررات.
۶. برنامه ریزی در جهت استفاده بهينه و ساماندهی منابع آبي مورد نیاز و استفاده مجدد از پسابها و بازچرخانی آن و توسعه آب خام.
۷. برنامه ریزی در جهت تامین آب خام مورد نیاز فضاهای سبز شهری و تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز آن.
۸. برنامه‌ریزی و نظارت جهت حفظ ، ايجاد و توسعه فضاي سبز و کمربند سبز در راستای تحقق توسعه پایدار شهر اهواز.
۹. برنامه ریزی و نظارت بر انعقاد قرارداد و انتخاب پیمانکاران ذی صلاح در حد اختیارات تفویض شده.
۱۰. برنامه ریزی و نظارت بر استقرار ، نگهداشت ، بهسازی ، استانداردسازی و توسعه نظام‌مند تأسیسات شهری.
۱۱. برنامه ریزی و نظارت در جهت کاهش ، پیشگیری و رفع بهنگام تخلفات شهري (نظیر تخلفات ساختمانی، سدمعبر ، متکدیان ، مشاغل غیر مجاز و مزاحم و …).
۱۲. جلوگیری از ایجاد و تأسیس صنایع و مشاغل آلاینده، مزاحم، مضر و خطرناک در سطح ناحیه و همکاری و انجام اقدامات لازم به منظور ساماندهی و انتقال صنایع آلاینده مزاحم به خارج از شهر با رعایت مقررات و دستورالعملهای صادره و با هماهنگی واحدهای ذیربط.
۱۳. نظارت بر گردش امور کمیسیون‌های ذی‌ربط در امور اجرايي شهر از قبيل کميسيون بند ۲۰ ماده ۵۵، کميسيون ايمني اماکن عمومي و ستادهاي اجرائي خدمات شهري.
۱۴. برنامه ریزی و نظارت بر حسن انجام امور خدمات شهری در بخشهای مختلف و اتخاذ رویه هماهنگ توسط مناطق شهرداری و سازمانهای وابسته در جهت پیشبرد بهینه امور.
۱۵. برنامه ریزی ، هدایت و نظارت بر حسن انتظام و گردش امور سازمان‌های وابسته مربوط از لحاظ نيل به اهداف پیش‌بینی‌شده و ارزیابی عملکرد آن‌ها. .
۱۶. برنامه ریزی و تدوین ضوابط و دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز با رعایت دستورالعمل نحوه تدوین دستورالعملها (ایزو).
۱۷. بررسی و بکارگیری رویکرد ها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیتها و عملکردها.
۱۸. بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیتها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.
۱۹. اجرای دقیق قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت.
۲۰. اجرای برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت معاونت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی های برنامه های فوق.
۲۱. ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی ، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف.
۲۲. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.