خانه » سازمان حمل و نقل شهری

سازمان حمل و نقل شهری

 

 

مسئول: مهندس ابراهیم قاسمی

 

برخی از شرح وظایف واحد حمل و نقل شهری

  • نظارت بر عملکرد کلیه تاکسی های شهری و آژانس ها و کلیه وسایل عبور و مورور عمومی
  • پیگیری واگذاری تاکسی به متقاضیان
  • کنترل و نظارت بر عملکرد ترمینال مسافربری و تعمیر و نگهداری ساختمان آن
  • بررسی شکایت مردم و رانندگان و تعاونی ها و رفع مشکلات آنان
  • بررسی و نظارت بر صورت حسابهای تعاونی ها
  • خط کشی ترافیکی خیابانها
  • نظارت بر عملکردتعاونی های حمل و نقل 
  • نظارت بر فعالیتهای واحد تیرپارک شهرداری مستقر در  گمرک دغارون
  • صدور مجوز تاکسیرانی و دفاتر آژانس