خانه » سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تایباد
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تایباد

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تایباد

کسب مجوز و راه اندازی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تایباد به مناسبت هفته دولت سال۱۴۰۱

راه اندازی سازمان آتش نشانی شماره ۲ شهرداری تایباد به مناسبت هفته دولت سال۱۴۰۱

مدیر عامل سازمان :علی حسینی