خانه » ارتباط با اعضای شورای شهر

ارتباط با اعضای شورای شهر

آدرس: خیابان امام خمینی. جنب کتابخانه عمومی. شورای اسلامی شهرتایباد

 

شماره تماس شورای اسلامی شهر تایباد:

۰۵۱۵۴۵۲۱۸۱۵