خانه » نرخ عوارض و بهای خدمات
نرخ عوارض و بهای خدمات

نرخ عوارض و بهای خدمات

شهردار ی تایباد بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تایباد، عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال ۱۴۰۲را اعلام نمود

به گزارش سایت خبری شهرداری تایباد، با توجه به واپسین روزهای سال ۱۴۰۱و فرا رسیدن سال ۱۴۰۲، بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تایباد، نرخ عوارض و بهای خدمات پیشنهادی در شهرداری تایباد طبق جدول ذیل اعلام گردید.

 

دفترچه عوارض وبهای خدمات ونرخ های کمیسیون ماده ۱۰۰برای سال۱۴۰۲